Mục này cung cấp thông tin tổng thể về các Chính sách của Koolkid. Hãy liên hệ với văn phòng trường mầm non Koolkid nơi bé của bạn theo học để được hướng dẫn chi tiết hơn về các chính sách này. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi qua công cụ trò chuyện trực tuyến (Live Chat) ở ngay chân của trang web http://koolkid.vn