Về "Quyền trẻ em"

Koolkid cam kết thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo rằng trẻ em và những quyền của chúng được tôn trọng, chăm sóc và được ủng hộ duy trì. 

"Quyền trẻ em" là một yếu tố then chốt tại mỗi trường mầm non Koolkid và luôn đóng vai trò quan trọng trong lợi ích của những học sinh tại Koolkid. 

Koolkid sẽ luôn cố gắng để thúc đẩy lợi ích của từng trẻ nói riêng, và tập thể học sinh của trường nói chung. Nhà trường luôn nhìn nhận mỗi học sinh như một cá nhân riêng, đặc biệt và chăm sóc mỗi học sinh một cách bình đẳng, tôn trọng và với lòng tự trọng mà các em đáng được nhận.

Koolkid cũng xây dựng một môi trường giáo dục cho phép mỗi trẻ có cơ hội phát triển theo cách riêng, và khác biệt. Đồng thời, cho phép trẻ có tiếng nói của riêng mình, giúp trẻ nói với sự tự tin, biết rằng trẻ sẽ được lắng nghe và những suy nghĩ hay cảm xúc của chúng có giá trị và được trân trọng.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.