Về an toàn và sức khỏe của trẻ

Koolkid luôn cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho trẻ. Con của bạn cũng chính là con của chúng tôi, vì vậy nhà trường sẽ làm tất cả những việc có thể để đảm bảo cho lợi ích của trẻ.

Để có thể đạt được điều này, chúng tôi cần có sự giúp đỡ của Quý vị. Mỗi trẻ tham gia học tập tại Koolkid, được yêu cầu cung cấp hồ sơ sức khỏe, trong đó bao gồm một bản photo sổ tiêm chủng mới nhất có chữ ký của đơn vị y tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Nhà trường cũng phải có trong hồ sơ của mỗi trẻ giấy cho phép có chữ ký của Phụ huynh để ủy quyền chăm sóc cấp cứu và cung cấp hồ sơ y tế của trẻ cho bệnh viện địa phương. Phụ huynh cũng cần cung cấp trong hồ sơ những số điện thoại có thể sử dụng để liên lạc với phụ huynh, cũng như những người được ủy quyền khác trong trường hợp khẩn cấp.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.