Về việc đến thăm trường

Koolkid luôn chào đón Phụ huynh đến thăm Trường. Tuy nhiên, Nhà trường có thể đang bận rộn với những hoạt động hàng ngày, khiến cho việc sắp xếp lịch trình cho Phụ huynh đến thăm trẻ gặp một chút chậm trễ.

Khi đến thăm Trường, đầu tiên Phụ huynh cần đăng ký tại quầy Lễ tân để nhận thẻ ra vào cho khách. Phụ huynh có thể lên thăm lớp học của trẻ, tuy nhiên vui lòng không trao đổi với giáo viên trong lớp học. Nếu Phụ huynh có nhu cầu trò chuyện riêng với giáo viên, xin vui lòng đặt lịch hẹn với Nhà trường trước.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.