Về nội quy dành cho khách đến thăm trường

Koolkid mong muốn gửi đến sự chào đón chuyên nghiệp, thân thiện và đầm ấm nhất cho toàn bộ khách đến thăm Trường, với bất kỳ mục đích đến thăm gì. Koolkid có trách nhiệm về pháp lý để đảm bảo lợi ích, sự an toàn và sức khỏe cho tập thể học sinh và nhân viên của Trường cũng như những người sử dụng hợp pháp khác. 

Trách nhiệm này gắn liền với trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ trước bất kỳ sự thương tổn, ngược đãi hay làm phiền nào. Vì vậy tất cả nhân viên được yêu cầu đảm bảo nhiệm vụ này được thực hiện mọi lúc.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Koolkid nhận ra rằng Nhà trường chưa thể đảm bảo chắc chắn nếu những thủ tục trong việc bảo vệ và giữ an toàn cho trẻ vẫn có chỗ cần bận tâm. 

Vì vậy chính sách được đặt ra yêu cầu TẤT CẢ KHÁCH đến thăm trường (không có ngoại lệ) phải tuân thủ chính sách và những yêu cầu của chính sách này, cũng như bất kỳ yêu cầu nào được nhân viên đưa ra. Nếu khách đến thăm không thể đáp ứng yêu cầu hoàn tất các thủ tục được yêu cầu, sẽ được nhân viên mời ra khỏi khu vực của Trường. 

Koolkid mong muốn đảm bảo an toàn của trẻ cả trong giờ học tại trường, cũng như trong bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào được Nhà trường tổ chức (ví dụ như đi tham quan). Mục tiêu chủ yếu là để chắc chắn rằng học sinh của trường Koolkid có thể học và tận hưởng một môi trường nơi trẻ được cách ly bởi mọi thương tổn không đáng có. 

Nếu Phụ huynh đang truy cập vào website, vui lòng bấm vào "Submit a Request" ở góc phải phía trên để đặt ra yêu cầu của mình. 

Nếu Phụ huynh đang có mặt tại các cơ sở của Koolkid, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhân viên Hành chính để có thêm thông tin. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.