Về chính sách hòa nhập cho trẻ

Koolkid thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo việc hòa nhập của trẻ trong môi trường mới được dễ dàng và thoải mái nhất cho học sinh cũng như Phụ huynh.

Koolkid hướng đến mục tiêu tạo nên một môi trường giáo dục khuyến khích, tận tâm, đảm bảo, an toàn và toàn diện, nơi mà mỗi học sinh được coi trọng như một cá nhân riêng, đồng thời được trao gửi những cơ hội bình đẳng, nhằm khuyến khích sự tự tin, sự độc lập và lòng tự trọng một cách tích cực.

Chính sách này nhằm mục đích chứng minh Koolkid có một quy trình rõ ràng trong việc thể hiện chất lượng. Điều này đảm bảo với Phụ huynh và những người sử dụng dịch vụ khác của Koolkid rằng mọi nỗ lực đều được thực hiện nhằm giúp cho việc phát triển tiến bộ của trẻ ở Koolkid được uyển chuyển và liền mạch.

Nếu muốn gửi yêu cầu của mình liên quan đến mục này, Phụ huynh đang đăng nhập trang này có thể bấm vào "Submit a Request" ở góc phải phía trên.

Nếu Phụ huynh đang có mặt tại các cơ sở của Koolkid, vui lòng trao đổi trực tiếp với Nhân viên Hành chính để được cung cấp thêm thông tin. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.