Về việc sử dụng thuốc cho trẻ

Nhà trường luôn khuyến khích Phụ huynh cho trẻ sử dụng thuốc trước hoặc sau thời gian ở trường nếu có thể. Việc sử dụng thuốc sẽ được sử dụng cho trẻ ở trường chỉ khi thật sự cần thiết.

Nếu trẻ thật sự cần sử dụng thuốc trong thời gian ở trường, Phụ huynh phải ký vào đơn ủy quyền sử dụng thuốc thích hợp. 

Thuốc được chuyển đến Trường phải được đóng gói trong bao bì gốc, được dược sĩ dán nhãn đầy đủ và được Phụ huynh chuyển trực tiếp cho Lễ tân.

Phụ huynh phải điền các thông tin chi tiết và ký đầy đủ vào những đơn ủy quyền sử dụng thuốc trước khi trẻ được cho sử dụng thuốc ở trường.

Nhãn thuốc phải cung cấp đủ thông tin như: tên của trẻ, tên của dược sĩ, hiệu thuốc, tên thuốc, liều lượng sử dụng, liệu trình, tần suất sử dụng thuốc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc sử dụng nếu có. 

Mỗi loại thuốc có thời gian hết hạn sử dụng riêng biệt, và không được phép sử dụng sau khi đã hết hạn. Thuốc được gửi đến trường trong bao bì không được dán nhãn sẽ không thể được sử dụng cho trẻ. Bất kỳ bao bì thuốc nào có nhãn dán bị hỏng, hoặc bị bẩn quá mức sẽ được trả về cho Phụ huynh để dược sĩ tiến hành dán nhãn lại bao bì cho thuốc.

Phụ huynh cần thông báo cho giáo viên ngay nếu có bất kỳ thay đổi nào về loại thuốc hay cách sử dụng thuốc, đồng thời Phụ huynh cần cung cấp một đơn ủy quyền sử dụng thuốc mới.

Nếu trẻ có một bệnh lý dị ứng cần sử dụng Epi-pen hoặc có bệnh hen suyễn cần sử dụng máy khí dung, những vật dụng y tế đặc biệt này cần được bác sỹ của trẻ cung cấp cho Phụ huynh, và gửi lại ở trường đề phòng khi trẻ cần sử dụng trong trường hợp cấp cứu. 

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.