Về việc chụp ảnh cho trẻ

Koolkid chụp ảnh cho học sinh trong trường như một phần trong chương trình học hàng ngày, các hoạt động lưu giữ tài liệu, và những mục đích thương mại khác. Việc chụp ảnh này sẽ áp dụng cho toàn thể học sinh đang học tập tại trường.

Mục đích chụp ảnh cho trẻ gồm:

(1) Trưng bày trong Trường

(2) Đăng ảnh lên website của Koolkid hoặc những trang mạng xã hội khác của Trường, bao gồm: Flickr, Facebook và Pinterest

(3) Để chuyển tới Quý vị và những Phụ huynh khác qua email

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng, theo yêu cầu của Nhà trường, các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin về những sự kiện được tổ chức của Trường, sử dụng những bức ảnh và/hoặc video có sử dụng hình ảnh của Trẻ.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.