Về học phí và những khoản đóng góp

Nhà trường luôn cung cấp đầy đủ những thông tin về học phí cùng những khoản phí đóng góp qua email ngay khi Phụ huynh thể hiện sự quan tâm với Trường thông qua việc gửi phiếu yêu cầu thông tin. Phụ huynh vui lòng trao đổi trực tiếp với Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về những gói học phí hiện tại cũng như thời hạn đóng các khoản phí. Phụ huynh đóng học phí theo kỳ 3 tháng, 6 tháng, một năm hoặc hai năm (với các điều kiện thanh toán khác nhau). Việc thanh toán các khoản phí và các khoản đóng góp được yêu cầu hoàn tất trước ngày trẻ nhập học.

Trong suốt năm học, học phí của kỳ học tiếp theo sẽ được thông báo một tháng trước ngày bắt đầu kỳ học mới, cho phép Phụ huynh có bốn tuần để hoàn thành thanh toán học phí cho kỳ học mới. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.