Giáo viên tại Koolkid được tuyển chọn và đào tạo như thế nào?

Tất cả giáo viên tại Koolkid đều có bằng từ đại học trở lên về giáo dục mầm non. Các giáo viên Việt Nam được tuyển chọn bởi Koolkid với sự hỗ trợ từ IPC, trong khi giáo viên nước ngoài đều được tuyển chọn và phỏng vấn bời IPC.

Khi tham gia Koolkid, mọi giáo viên đều phải tuân theo quy định của IPC. Giáo viên có thể truy cập miễn phí vào Trung tâm đào tạo về giảng dạy của IPC với hệ thống khóa đào tạo online chuyên nghiệp được phát triển đặc biệt cho IPC. Khóa học kéo dài 6 tháng và được xây dựng bởi một cựu giảng viên đến từ đại học Harvard. Giáo viên sẽ nhận được chứng chỉ giảng dạy của IPC khi kết thúc khóa học. Ngoài ra, giáo viên tại Koolkid cũng sẽ được tham gia các khóa huấn luyện nội bộ được tổ chức bởi các chuyên gia Koolkid về những chủ đề cần thiết như sơ cứu, văn hóa doanh nghiệp hay quy trình quản lý…

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.