Bé có được học tiếng Anh tại Koolkid không?

Lứa tuổi mẫu giáo là lứa tuổi phù hợp nhất để trẻ có thể dùng quen một ngôn ngữ thứ hai như tiếng mẹ đẻ của mình. Tại Koolkid, chương trình học bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh với những thời lượng học khác nhau tùy vào sự lựa chọn của cha me, chương trình IPC hội nhập hay chương trình IPC toàn cầu. Bé của bạn sẽ quen thuộc với cách phát âm của người Anh, học được các từ mới, và hình thành thói quen nghe hiểu tiếng Anh, sẵn sàng bước vào bậc học tiểu học tại các trường quốc tế.

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng giáo viên bản ngữ tại Koolkid. Các giáo viên tiếng Anh tại Koolkid đều điệu phỏng vấn và lựa chọn cẩn thận. Tất cả đều rất tận tâm với học sinh, có kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục trẻ em.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.