Bé sẽ học chương trình nào tại Koolkid?

Tại Koolkid, bé sẽ được học chương trình mầm non quốc tế IPC.

Chương trình mầm non quốc tế IPC được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi những nhà soạn chương trình uy tín và được duyệt bởi hội đồng những chuyên gia giáo dục. Chương trình được thiết kế phù hợp với trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi trên toàn thế giới. Hiện nay, chương trình này cũng đang là đề tài nghiên cứu tại nhiều trường đại học, với những trường học dạy thử nghiệm chương trình. Những nghiên cứu này sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về lợi ích của chương trình IPC.

Thông qua chương trình IPC, bé sẽ được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng bước vào những trường tiểu học quốc tế hay những trường công và trường tư khác.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.