Trong trường hợp trẻ gặp vấn đề về sức khỏe thì xử lý như thế nào?

Trong mỗi trường mầm non Koolkid đều có Phòng y tế, với nhân viên y tế và tủ thuốc. Các giáo viên và nhân viên đều được đào tạo về sơ cứu cho trẻ.

Nếu trẻ vẫn có đủ sức khỏe để đến trường nhưng cần dùng thuốc, phụ huynh sẽ điền mẫu in Phiếu ủy quyền cho dùng thuốc (theo đơn hoặc không theo đơn), và cung cấp thuốc kèm theo các chỉ dẫn cần thiết để nhân viên y tế cho trẻ dùng thuốc.

Nhân viên y tế sẽ báo cáo lại cho gia đình về việc thực hiện ủy quyền cho uống thuốc bằng cách điền vào nửa dưới của mẫu in.

Trong trường hợp trẻ có vấn đề về sức khỏe khi đang ở trường, phụ huynh sẽ được thông báo kịp thời để phối hợp với trường.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.