Thư từ Philip de Ath, Giám đốc Vận hành

Bn thân mến,

Vy là bn và bé đã tr thành thành viên ca gia đình Koolkid!

Koolkid không phi là mt trường mm non, mà là mt li sng. Tm nhìn ca chúng tôi hoàn toàn đc đáo và khác bit so vi nhng gì bn tng biết v mt trường mm non, và so vi nhng gì mà bn có th k vng ở mt trường mm non.

Koolkid đưc biết đến như là nhà cung cp dch v giáo dc mm non hàng đu ở Vit Nam, có kh năng cung cp dch v giáo dc mm non cht lượng cao vi mc giá phi chăng, theo cách thc hoàn toàn mi, nhm góp phn to dng nhng thế h tr ni bt vì sự độc đáo, t tin, quyết đoán, năng đng và thành công trong thế gii phc tp và không ngng biến động mà chúng ta đang sng.

Koolkid ra đi t triết lý đó, vy nên toàn th nhân viên và ph huynh đã đến vi Koolkid đều hiu và góp phn cùng Koolkid to dng mt môi trưng khuyến khích điu đó. Chúng tôi mun nghĩ khác bit, hành đng sáng to, chia s nim đam mê và tm nhìn ca mình vi bn.

Chào mng bn đến vi gia đình Koolkid!

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.